Scholarship system - University 奨学実績

奨学実績

2017年度

<1期生> 全5名
九州大学(5名)
福岡大学(1名)

2018年度

<2期生> 全12名
北九州市立大学(1名)
九州大学(7名)
西南大学(1名)
福岡大学(2名)
福岡女子大学(1名)

2019年度

<3期生> 全4名
九州大学(3名)
福岡女子大学(1名)

クレジットカードで寄付を申し込む